داشبورد کاربردهای فناوری بلاکچین - نگارش 1.01

خانه | کانال تلگرام | English
زنجیره بلوکی (بلاکچین) نوعی پایگاه داده توزیع شده است که در آن تراکنش ها در بلوک های داده قرار گرفته و به گونه ای غیرقابل تغییر به همدیگر متصل میشوند و یک زنجیره از بلوکها را در سطح شبکه تشکیل میدهند. همگام سازی داده ها و ایجاد اعتماد در این شبکه بر اساس مکانیزم های رمزنگاری انجام میشود و بر حسب نوع پیاده سازی ممکن است تراکنش ها شامل رفتارهای از قبل برنامه ریزی شده نیز باشند. برای مطالعه بیشتر به این مقاله مراجعه نمایید؛ همچنین میتوانید موارد جدید را جهت اضافه شدن به داشبورد معرفی نمایید.
برخی از کاربردهای این فناوری که در این داشبورد قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:

Finance & Banking & Payment : Top


Smart Contract and Token Distribution : Top


Smart Assets : Top


Dapp : Top


Blockchain as a Service : Top


E-Commerce & Micropayment : Top


Internet of Things : Top


Identity : Top


Privacy : Top


Exchange & Marketplace : Top


Storage : Top


Content : Top


Messaging : Top


Computing : Top


Investment : Top


Entertainment : Top


Forecasting : Top


Supply Chain : Top


Invoice : Top